ELF BAR 600 jednorázová e-cigareta Mango - 1ks

 
 

Zaručeně bezkonkurenční příchuť pro všechny milovníky tropického manga!

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
19.6.2024
Běžná cena 199 Kč
Ušetříte 29 Kč (–14 %)
170 Kč    
Kód produktu 4077
Značka ELF BAR
Kategorie Elektronické cigarety
 

Elf Bar jsou jednorázové e-cigarety nové generace, které vám přinesou zážitek v podobě perfektního vapingu.

Tato jednorázovka vás překvapí svým úžasným projevem, který je až nebezpečně blízko tradičním podům. Ergonomický a stylový design na první pohled láká a díky jeho funkčnosti doručí skvělý vaping. Liquidy typu NicSalt zaručí jemný, ale intenzivní nikotinový kopanec a chuť je díky použití těch nejkvalitnějších surovin autentická a intenzivní.

 

Mango

Díky konstantnímu výkonu už nemusíte řešit, že ke konci životnosti e-cigareta "vadne" a přestává dodávat potřebný výkon. Od prvního do posledního potahu máte tedy plnou nálož chuti a nikotinu. O to se postará i 600 mAh baterie, která vydrží ve spojení s 2 ml nádrží na liquid až neskutečných 600 potahů. Díky intenzitě nikotinu 20 mg/ml se tedy můžete těšit na dlouhotrvající vaping, který si budete s chutí užívat celý den.

Parametry:

 • Objem liquidu: 2 ml
 • Obsah nikotinu: 20 mg/ml
 • Kapacita baterie: 600 mAh
 • Počet potahů: až 600

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P405 - Skladujte uzamčené
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje.